Ansvarlighedsplan for HMT design

Vores mål og hjørnesten for 2030

Vores Samfund

  • Systue i Danmark
  • Fuld gennemsigtighed i vores værdikæde
  • Udelukkende arbejde med partnere med social audit
  • Støtte lokalsamfundet

Vores Natur

  • Opnå tredjepartscertificeringer på alle produkter, hvor det er muligt
  • Alle produkter skal leve op til Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) kemikalie krav

Vores Produkter

  • Skabe holdbare produkter
  • Skabe produkter der kan skilles ad
  • Udfase konventionel bomuld
  • Udfase ny plast i emballage

For at sikre, at vi overholder vores ansvarlighedsplan, har vi lavet en håndgribelig handlingsplan. Inden for de ni mål på tværs af vores tre hjørnesten har vi defineret et sæt mål og forpligtelser, som vi sigter mod at nå inden 2030.

Vores samfund

Tekstilindustriens værdikæde kan være enormt kompleks og med mange forskellige love og menneskesyn. Vores produkter bliver hovedsageligt syet i Danmark, mens råvarer og metervarer købes hos de bedste leverandører forskellige steder i verden.

For at sikre at gennemsigtighed og at de mennesker vi arbejder med, bliver behandlet med respekt arbejder vi med “Due Diligence” princippet, sagt på dansk “rettidig omhu”.

Vi vurderer alle leverandører hvert år og alle nye leverandører vurderes inden et samarbejde påbegyndes. En vurderingsproces indeholder en risikoanalyse, accept af vores Code of Conduct og et gyldigt Sedex eller Amfori certifikat.

Vi ønsker også at støtte de mennesker i vores lokalsamfund og forpligter os til at støtte 3-5 lokale projekter hvert år og skabe arbejdspladser til mennesker der måtte have andre behov.